Obszar usług

Biuro Rachunkowe HAH oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu księgowości, rachunkowości, kadr, pozyskiwania środków unijnych, usług biurowych.

Usługi księgowe

- prowadzenie ksiąg handlowych
- księgi przychodów i rozchodów
- ryczałty, ewidencje, vat, raportowanie
- rozliczenia PIT, CIT, VAT oraz inne deklaracje
- sprawozdania finansowe, sprawozdania do GUS, NBP
- opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
- wyprowadzanie z zaległości

Kadry, płace, ZUS

- przygotowywanie list płac
- rozliczanie umów o dzieło oraz zlecenia
- obliczanie składek zus i podatku od wynagrodzeń
- kartoteki danych osobowych, płacowych
- sporządzanie dokumentów płacowych i kadrowych
- informowanie o bieżących obowiązkach pracodawcy

Zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej

- pomoc w zakresie zakładania sp.i z o.o., działalności jednoosobowej, spółki cywilnej
- sporządzanie umów spółek
- współpraca z notariuszem
- sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego
- rejestracja firmy tradycyjnie lub internetowo

BHP

- informowanie o obowiązkach związanych z BHP
- szkolenia wstępne i okresowe
- sporządzanie instrukcji BHP
- informowanie o obowiązkach związanych z BHP
- opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
- sporządzanie instrukcji BHP
- informowanie o obowiązkach związanych z BHP
- inne sprawy związane z BHP

Pozostałe usługi

Pozyskiwanie środków unijnych

Usługi biurowe

Rekrutacja pracowników